Parken och promenaderna Svalövs skulpturpark anlades efter en donation av John-Ove Hansson 2014. Skulpturerna placerades i det befintliga grönområdet vid Svalövssjön och utplaceringen gjordes av konstnären Robert Harding tillsammans med John-Ove, efter kommunens samråd. Skulpturparken invigdes den 25 oktober 2014. I augusti 2015 skänkte John-Ove sju nya skulpturer till parken, samt två skulpturer som placerades vid ingången till Söderåsens nationalpark i Röstånga. Dessutom fick kommunen The Link, som nu står mellan Svalöfs gymnasium och Fridhems folkhögskola. I oktober 2017 utökades parken med fler skulpturer igen och totalt finns 44 offentliga skulpturer ute på olika platser i Svalövs tätort. Många skulpturer finns i Svalövs skulpturpark kring Svalövssjön men det går också ett stråk med skulpturer genom Svalöv, där man kan promenera från sjön i norr till Felestad i söder.